Makroprudenciális politikai eszközök

Zöld szempontok a makroprudenciális politikában

Az MNB makroprudenciális hatóságként erős jogszabályi felhatalmazás mellett követi nyomon és szükség szerint mérsékli a pénzügyi rendszer, kiemelten a bankrendszer stabilitását fenyegető rendszerkockázatokat. Az ezzel kapcsolatos stratégia, politika és eszköztár részleteit az MNB makroprudenciális politikai aloldala tárgyalja.

Az éghajlatváltozás következtében előálló fizikai károk és gazdasági-technológiai alkalmazkodási költségek a reálgazdasági teljesítményen és a hitelek fedezetéül szolgáló biztosítékok értékváltozásán keresztül közvetve a hitelintézetek kockázatát is számottevően növelhetik. A bankrendszer aktív szerepet vállalhat a gazdaság zöldítésében az ezt támogató projektek finanszírozásán keresztül, például az elavult épületállomány korszerűsítését és energiahatékony épületek építését célzó hitelek nyújtásával. Ezzel az éghajlatváltozás kockázataival szembeni kitettségét is mérsékelheti, és a rendszerkockázatok csökkentéséhez is hozzájárul, amennyiben a szakirodalmi ún. „zöld hipotézis” alapján például beigazolódik, hogy a zöld ingatlanok vagy vállalati projektek értékállóbbak, így pedig az ezeket fedezetként használó hitelek stabilabbak, kevésbé kitettek a hitelkockázatnak.

A klímakockázatok makroprudenciális politikai összefüggései

A makroprudenciális szabályozás is hozzájárulhat a zöld átmenet támogatásához, illetve a fent említett rendszerkockázatok kezeléséhez. Ennek megfelelően az MNB Makroprudenciális stratégiája is célként veszi figyelembe az újfajta kockázatok elemzését, kezelését, valamint a gazdasági növekedést fenntartható módon támogató és a környezeti fenntarthatóságot erősítő pénzügyi rendszer kialakítását, támogatását.

A makroprudenciális eszközök zöld irányú finomhangolása kapcsán felmerülhetnek mind tiltó vagy korlátozó jellegű, minimum zöld szempontú követelményeket meghatározó intézkedések, mind pedig a pozitív ösztönzőkre támaszkodó, a környezeti szempontból kevésbé kockázatos tevékenységeket kedvezményben részesítő intézkedések. A pénzügyi szabályozás kialakítása során kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a klímakockázatok és környezeti károk mérséklése mellett a pénzügyi stabilitási célok ne kerüljenek veszélybe. Egyfelől a zöld célokat kellő mértékben és időszerűen be nem építő szabályozás esetén ezek teljesítése lelassulhat, ami hosszabb távon jelentős károkat okozhat, nemcsak társadalmi, de pénzügyi stabilitási szempontból is. Másfelől az egyelőre még kevés tapasztalati információ miatt biztosítani kell, hogy rövid távon se szoruljon háttérbe a prudenciális kockázatok megfelelő mérséklése.

A zöld szempontok lehetséges érvényesítése a makroprudenciális eszköztáron belül

Megjegyzés: zöld színnel a már megvalósult *A magyarországi mikroprudenciális tőkekövetelményekben már jelenleg is megjelennek a zöld szempontok a Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Program révén. Megjegyzés: SyRB: rendszerkockázati tőkepuffer; JMM: jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató; HFM: hitelfedezeti mutató; JTM: jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató, Forrás: A 2021. évi Makroprudenciális jelentés alapján.

A makroprudenciális eszköztár több eleme alkalmas klímakockázatok mérséklésére és a zöld szempontok figyelembevételére:

1) A likviditási és finanszírozási szabályokat illetően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) ilyen irányú módosítása már eredményesen megvalósult, de a jövőben akár egyéb módosítások is indokoltak lehetnek.
2) A tőkekövetelmények közül rugalmassága miatt főként a rendszerkockázati tőkepuffer (Systemic Risk Buffer – SyRB) jöhet szóba, például a környezeti szempontból kockázatosabb kitettségekre vonatkozó magasabb pufferráták előírása útján, megnövelve az ilyen kitettségek forrásköltségét, ezáltal ellenösztönözve az ilyen tevékenységek banki finanszírozását egyúttal növelve a bankok ellenálló képességét.
3) Hosszabb távon, a zöld hipotézis igazolása esetén felmerülhet az adósságfék szabályok enyhítése a zöld kitettségek tekintetében, vagy akár szigorítása is a környezetszennyezőbb ingatlanok esetén.

A klímakockázatok pénzügyi stabilitási vonatkozásairól és a kockázatok makroprudenciális kezelési lehetőségeiről az MNB az évente megjelenő Makroprudenciális jelentésben részletesen beszámol.

További részletek az jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) zöld vonatkozásairól

Egyéb pénzügyi stabilitási relevanciával bíró eszközök

A lakóingatlan-állomány energetikai korszerűsítésének, a dedikált zöld lakáshiteltermékek fejlesztésének elősegítése és a zöld hitelcélok bankszektori finanszírozásának ösztönzése érdekében az MNB 2023. április 1-jétől dedikált zöld hitelcélú Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek bevezetéséről döntött.

A zöld hitelcélú MFL termékek esetén esetében a folyósítási, illetve a zöld hitelcél ellenőrzéséhez kapcsolódó díj és egyéb költség nem számítható fel, valamint a hitelnyújtó a zöld hitelcél teljesülésének igazolásához szükséges, Hiteles Energetikai Tanúsítvány adóst terhelő költségét egyszeri alkalommal átvállalja. Emellett a zöld hitelcélok igazolt teljesülése esetére a hitelezők zöld kamatkedvezményt is biztosíthatnak.

További részletek a zöld hitelcélú Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékekről