Devizatartalék kezelés

A Magyar Nemzeti Bank Fenntartható és Felelős Befektetési Chartája A fenntarthatóság iránt elkötelezett jegybankként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelten fontosnak tartja, hogy a rendelkezésre álló eszközeivel támogassa az éghajlatváltozás okozta kihívások kezelését, és tevékenységének minél szélesebb körébe implementálja a környezeti szempontokat, elsődleges céljának – az árstabilitás elérésének és fenntartásának – veszélyeztetése nélkül. Ennek érdekében az MNB 2023 novemberében Fenntartható és Felelős Befektetési Chartát publikált, amellyel kifejezi elköteleződését a tartalékkezelés környezeti szempontból fenntarthatóbbá tétele iránt, valamint közép- és hosszú távú célkitűzéseket határoz meg a tartalékkezelés zöldítésére a tartaléktartás hagyományos céljainak veszélyeztetése nélkül. A dokumentum amellett, hogy iránytűként szolgál a devizatartalék-befektetési stratégia számára a zöld szempontok integrálása terén, követendő példa lehet a pénzügyi piaci szereplők számára és hozzájárulhat a piac fejlődéséhez. A Chartában a tartalékkezelés zöldítését és az ehhez szükséges lépéseket a jegybank négy pillér mentén strukturálja, amelyek a (1) mérés, (2) befektetési stratégia, (3) transzparencia/aktív szerepvállalás és (4) monitoring. Az MNB nyomon követi a releváns környezeti fenntarthatósági tényezőket, kritériumokat, és lehetőség szerint integrálja azokat a befektetési folyamatokba, a tartalékkezelés hármas (likviditás-biztonság-hozam) célrendszerét szem előtt tartva.

A Magyar Nemzeti Bank zöldkötvény-portfóliójának hatáselemzése A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben kezdte meg dedikált zöldkötvény-portfóliójának kiépítését, és ezáltal a környezeti fenntarthatósági szempontok megjelenítését a tartalékkezelésében.A portfólió kiépítésén túl kiemelt jelentősége van a befektetésekkel generált pozitív környezeti hatások nyomon követésének is. Ezt szem előtt tartva az MNB a hagyományos pénzügyi teljesítmény mellett a zöldkötvény-befektetések éves pozitív környezeti hatását is monitorozza és a transzparencia, a jó példamutatás céljával publikálja azt. A zöldkötvény-portfólióval az MNB aktív szereplője a fenntartható növekedést támogató piaci szegmensnek a mandátumában megfogalmazott klímakockázati célokkal összhangban, miközben a tartalékkezelés elsődleges feladatait (likviditás, biztonság, hozam) is maximálisan szem előtt tartja.