Dr. Matolcsy György elnöki köszöntője

Üdvözlöm a Magyar Nemzeti Bank zöld pénzügyi honlapján!

A fenntartható magyar felzárkózás biztos gazdaságelméleti alapokra, szinergiákban gondolkodó intézményi hálóra és jelentős szakértői körre épül. Az elméleti alap tekintetében a korábbi iskolák axiómáit felváltják az új, hosszú távú, fenntartható közgazdaságtan tézisei. A magyar gazdaság zöld átállása újszerű ösztönzők sokaságát igényli, melyeknek egyszerre kell tükrözniük az innovációt, a mérhetőséget és a transzparenciát. Mindezen fejlesztések pedig nem nélkülözhetik az adekvát humán tőkét, így közös feladatunk a szakértői kapacitások fejlesztése is.

A fenntarthatósági célú fejlesztések egyik alterülete a zöld pénzügyek, amelynek esetében szintúgy a fenti hármas fundamentumot kell érvényesítenünk.

A jegybank zöld pénzügyi víziója hangsúlyozza, hogy az új gazdaság új erőforrásokon alapszik és ez alapján valósítja meg a piac és az állam új egyensúlyát, valamint épít a gazdaság mögött meghúzódó mélystruktúrákra is. Mindezen összefüggések részletesen elolvashatók a jelen honlapról is elérhető „Új fenntartható közgazdaságtan” című globális vitairatban.

A magyar gazdasági szereplők tevékenységének összehangolásához ösztönzők sokaságát dolgozzuk ki, amiket átfogóan bemutatunk e honlapon, egyszerre megszólítva az állami és pénzügyi intézményeket, a kutatói szférát, a vállalatokat és a háztartásokat. Fenntartható törekvéseink alapja a 2019-ben elindított Zöld programunk, amely e honlap indulásakor 5 éves mérföldkövéhez érkezett. A transzparencia jegyében szeretném kiemelni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a program keretében folyamatosan törekszik saját ökológiai lábnyomának csökkentésére is.

A zöld pénzügyi célok csak akkor érhetők el, ha kellő számban rendelkezünk zöld pénzügyi szakértőkkel. Az irántuk mutatkozó növekvő keresletre válaszul komplex kapacitásfejlesztési programot indítottunk, amely ötvözi az egyetemi és szakértői szintű oktatást, a tanulmányi versenyeket, a tudományos kutatások támogatását és elismerését, valamint a tudományos ismertterjesztést.

Ezúton hívom valamennyi olvasónkat, hogy csatlakozzon a fenntarthatósági fordulathoz és annak gondolati forradalmához.